e-ServiceMan

Co aplikacja e-Serviceman może dla Ciebie zrobić?

Aplikacja e-ServiceMan powstała, aby umożliwić pełną cyfryzację oraz organizację pracy firm zajmujących się serwisowaniem różnego rodzaju sprzętu i urządzeń.

Kluczowym elementem jest sprawna wymiana informacji pomiędzy organizatorami pracy serwisantów a pracownikami serwisu. Każdy klient wprowadzony do bazy posiada swoje portfolio, listę zainstalowanych urządzeń, oraz aktywne, przypisane wcześniej terminy serwisu. Dzięki aplikacji wszelkie urządzenia serwisowane okresowo mają zawsze aktywne zlecenie w systemie. Po zakończonym serwisowaniu, aplikacja automatycznie ustala kolejny termin przeglądu, według ustalonej wcześniej częstotliwości. Dzięki temu zarówno kierownik serwisu, serwisant, jak i klient mają zawsze dostęp do informacji i przypomnień znajdujących się w Panelu klienta.

Aplikacja gromadzi również wysokiej rozdzielczości dokumentację zdjęciową, powiązaną z urządzeniem i zleceniem serwisowym. Dostępność aplikacji z przeglądarki internetowej pozwala zarówno na przeglądanie jak i edytowanie treści z pomocą smartfona, komputera lub tableta.

Indywidualne formy finansowania zapewniają dostępność każdemu, nawet podmiotom dopiero rozpoczynającym swoją działalność.

Podstawowe funkcje aplikacji e-ServiceMan

Szczegółowe dane klienta

Program dostępny z poziomu przeglądarki

Możliwość dodawania załączników

Raport najbliższych zleceń

Statusy zleceń

Raporty

Karty pracy

Dostęp klienta do portalu

Personalizacja aplikacji

Funkcje aplikacji


Szczegółowe dane klienta

Aplikacja pozwala na gromadzenie bardzo szczegółowych informacji o klientach: dane personalne osób kontaktowych, lokalizacja GPS (idealna w sytuacjach utrudnionego dojazdu), zainstalowane urządzenia, dane firmy klienta (jeśli jest podmiotem), dokumentacja zdjęciowa miejsca instalacji oraz urządzenia, pełna specyfikacja zainstalowanych urządzeń, zgody na korespondencję seryjną itp.


Program dostępny z poziomu przeglądarki

Technologia, w której została stworzona aplikacja e-ServiceMan pozwala na uruchamianie jej z poziomu przeglądarki www, co daje nam dostęp do informacji z dowolnego urządzenia w zasięgu internetu (komputer/tablet/telefon), przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.


Możliwość dodawania załączników

Załączniki i dokumentacja zdjęciowa to jeden z ważniejszych elementów bazy informacji w firmie tego profilu. W każdej chwili, nawet na smartfonie, możemy podejrzeć aktualny stan urządzenia klienta, miejsce instalacji, kartę gwarancyjną bądź specyfikację techniczną urządzenia. Aplikacja zapewnia dostęp do tych plików w dowolnym miejscu, dzięki czemu nie musimy przygotowywać dokumentacji przed wyjazdem do klienta. Robiąc dokumentację zdjęciową telefonem u klienta, możemy natychmiast dołączyć pliki do kartoteki klienta w aplikacji.


Raport najbliższych zleceń

W pełni konfigurowalny raport zleceń gwarantuje, że nie już nigdy umknie nam żaden przegląd bądź umówiona wizyta u klienta. Możemy tworzyć raport na dowolny okres w przód i wyświetlać różne rodzaj zleceń (okresowe, awarie, na życzenie itp.). Najczęściej używaną opcją jest raport najbliższych przeglądów, od którego kierownik serwisu powinien rozpocząć każdy dzień. W ciągu kilku minut możemy rozdzielić wyjazdy serwisowe, z możliwością filtrowania klientów wg. kierunku wyjazdu, który można dowolnie zdefiniować.


Statusy zleceń

Każde zlecenie posiada swój ustalony status. Zlecenia otwarte oznaczają, że należy je w odpowiednim momencie przydzielić pracownikowi serwisu, aby zmieniły status na przydzielone. W tym momencie pracownik widzi, przydzielone do niego zlecenie na liście i może zacząć organizować spotkanie z klientem. Status w trakcie informuje kierownika serwisu, o aktywności pracownika związanej ze zleceniem, na przykład umówił się na konkretny termin z klientem, bądź zamówił części. Po zakończonych pracach (przeglądzie), serwisant oznacza zlecenie jako wykonane, co jeszcze nie kończy cyklu życia danego zlecenia, natomiast wymusza już ustalenie terminu kolejnego przeglądu. Ostatnie dwa statusy, to do wyceny oraz rozliczone. Istnieje też możliwość personalizacji statusów, aby dopasować aplikację do indywidualnych potrzeb.


Raporty

Ilość informacji gromadzonych w systemach informatycznych nie ma znaczenia, jeśli nie ma możliwości odpowiedniego ich raportowania. Aplikacja e-ServiceMan umożliwia filtrowanie i sortowanie praktycznie każdego okna w dowolnej kolumnie, dzięki czemu wszystkie dane możemy wyświetlać w pożądanej postaci np. wyświetlić tylko klientów biznesowych (firmy) lub lokalnych. Możemy przejrzeć listę zleceń o statusie otwarte w zadanym czasookresie, sortując alfabetycznie po skróconej nazwie klienta. Poza tym dla wygody pracy zostały przygotowane gotowe raporty:

raport najbliższych zleceń
aktywne zlecenia serwisanta
zlecenia nieprzydzielone
faktury do wystawienia
karty pracy

Istnieje możliwość konfiguracji innych raportów na specjalne życzenie klienta.


Karty pracy

Możliwość prowadzenia ewidencji czasu pracy w postaci kart pracy. Każdy pracownik może elektronicznie uzupełniać swoją kartę, zaznaczać nadgodziny, pracę w dni wolne itp. Kierownik lub administrator ma dostęp do zestawienia kart wszystkich pracowników z możliwością ich wydrukowania.


Dostęp klienta do portalu

Klient po ustawieniu takiej opcji zyska dostęp do swoich danych w aplikacji. Po zalogowaniu wyświetlają się jego wszystkie zlecenia, zarówno przyszłe jak i wykonane wcześniej. Przy każdym zleceniu podane są dane serwisanta (email, telefon) lub jeśli nie jest przypisany - adres email i telefon do biura. Za pomocą portalu klient może też wysłać do nas wiadomość (np. zgłoszenie awarii, dostępne godziny wizyt itp.)


Personalizacja aplikacji

Różni właściciele firm posiadają różne potrzeby i preferencje. Program na życzenie może być indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta, zarówno wizualnie jak i funkcjonalnie. Podstawowe zmiany zawarte są w cenie licencji, jeśli natomiast nowa funkcjonalność, czy oczekiwane raporty będą wykraczały daleko poza obecną formę programu, wycenimy razem rozszerzenie oraz termin jego wdrożenia. Skontaktuj się z nami i powiedz, czego potrzebujesz, a my przygotujemy szczegółową ofertę oraz dogodne warunki finansowania (np.: płatność jednorazowa lub abonament)

Cennik

Licencja wieczysta
Instalacja
+ 1 użytkownik
1000 zł
Licencja
od 2 do 10 użytkowników
+ 150 zł za użytkownika
Licencja
więcej niż 10 użytkowników
+ 50 zł za użytkownika

* Hosting aplikacji dodatkowo 900zł/rok      * Zorganizowanie nowej domeny 150zł/rok

Licencja wieczysta
Licencja miesięczna
pierwszy użytkownik
45 zł miesięcznie
Licencja miesięczna
kolejny użytkownik
+ 15 zł miesięcznie za użytkownika

* Zorganizowanie nowej domeny 150zł/rok

Do każdego programu dajemy 30 dni na testowanie produktu, podczas których możecie państwo zrezygnować i uzyskać pełen zwrot pieniędzy.

* Wszystkie ceny netto (należy doliczyć 23% VAT)

Zapytaj o program

Największą zaletą programu jest szeroka funkcjonalność. Nie wiemy na czym pracujesz w tej chwili, ale zapewne chciałbyś przenieść dane, które masz już zgromadzone. Skontaktuj się z nami, powiedz czego potrzebujesz i na jakim jesteś etapie, a my przygotujemy szczegółową ofertę oraz dogodne warunki finansowania (płatność jednorazowa lub abonament).

Skontaktuj się z nami