logotyp eMultia - wersja testowa aplikacji

Wszystkie dane w wersji DEMO aplikacji zostały wygenerowane losowo i są fikcyjne

Dane pracowników i klientów (imię, nazwisko, adres, pesel, telefon, email), polis (numery, składki, raty, prowizje), przedmiotów ubezpieczenia (pojazdy, domy, mieszkania) itp. zostały wygenerowane na podstawie losowego połączenia popularnych w Polsce imion i nazwisk, nazw ulic i miejscowości, losowych cyfr i znaków tworzących poprawne logicznie wzorce numerów telefonów, adresów email, numerów pesel, regon, nip, numerów rejestracyjnych czy numerów polis.

Wersja demonstracyjna została przygotowana w celu zapoznania się z zakresem działania aplikacji, wyglądem okien oraz jej podstawową funkcjonalnością. Zablokowane są wszelkie czynności wprowadzające zmiany w bazie danych (dodawanie polis, składek, notatek i załączników).
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) przetestowaniem pełnej funcjonalności aplikacji, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Po uruchomieniu wersji DEMO, w ciągu 10 sekund nastąpi automatyczne zalogowanie do aplikacji.

Informacje dodatkowe

Cookies i JavaScript

Dla poprawnego działania wersji demonstracyjnej aplikacji przeglądarka musi obsługiwać JavaScript oraz ciasteczka (cookies). Jeśli nie chcesz przechowywac cookies, czy historii w swojej przeglądarce po wyjściu z wersji DEMO aplikacji, uruchom przeglądarkę w trybie prywatnym (incognito), co spowoduje usunięcie cookies po zamknięciu okna.

Autor nie wyraża zgody na przeprowadzanie prób dostępu do zablokowanych funkcji aplikacji czy API, wszelkich działań wykraczających poza standardowe korzystanie z dostępnego menu i linków wewnątrz aplikacji. W celach bezpieczeństwa i zapobiegania prób nieautoryzowanych działań aplikacja zapamiętuje dane sesji, między innymi adres IP komputera. W razie wykrycia działań polegających na próbach dostępu do aplikacji poza jej standardowym przeznaczeniem (hacking) czy świadomym próbom nadmiernego obiciążania serwera złośliwymi atakami (np. typu DDoS) dane te zostaną przekazane organom ścigania, w celu zadośćuczynienia wyrządzonym szkodom, zgodnie z art. 267 § 2 kodeksu karnego.